Minds in the 21st century.

When a distinguished but elderly scientist states that something is possible he is almost certainly right. When he states that something is impossible, he is very probably wrong.

Arthur C. Clarke's 1 law.


At the present rate of progress, it is almost impossible to imagine any technical feat that cannot be achieved - if it can be achieved at all - within the next few hundred years.

Arthur C. Clarke, 1983.

Saturday, December 10, 2011

The Cloud, Seoul
The Cloud, Seoul Skyscraper, by dutch architects MVRDV.

Kind of reminds you of 9/11 ....

Wednesday, December 7, 2011

What I wish for Christmas:

Like Wilfred A. Peterson, we should wish for the Christmas spirit:

''Christmas is not in tinsel and lights and outward show. The secret lies in an inner glow. It's lighting a fire inside the heart. Good will and joy a vital part. It's higher thought and a greater plan. It's glorious dream in the soul of man''.

And then a Qbo:

Robot Recognizes Itself in a Mirror.

Saturday, December 3, 2011

Aarhus Arkitektur, Denmark 2011. KPC Hoejhus.

Byggeriet er igang på byens højeste hus.
I al ubemærkethed er opførelsen af det nye
erhvervsbyggeri gået igang. Huset på 90 m bliver
det højeste private hus i byen.

Kun Aarhus Domkirke tårn er højere end det hus,
firmaet KPC er igang med at opføre i Værkmestergade.

Bygmester Hans Lorentzen får 2014 byens bedste udsigt når han i 2014
flytter ind i husets penthouse lejlighed.

Finansieringen på 550 mio er klar. Og på de øverste etager rykker
Bech Bruun advokaterne ind sammen med revisionsfirmaet Deloitte.


Ifølge planerne skal det nye højhus placeres på den tomme grund på Værkmestergade mellem Spanien og butikscentret Bruun's Galleri. Højhusprojektet er bl. a. udviklet af projektudviklingsfirmaet KPC fra Herning og den lokale investor Hans Lorenzen.

KPC Hoejhus

Aarhus Arkitektur, Denmark 2011. JP nyt hovedkontor.

JP
Først var det Lighthouse, så Skytower i Skejby og senest en 94 meter høj bygning i Værkmestergade.
Nu lancerer en af byens fremtrædende ejendomsinvestorer og Aarhus Arkitekterne A/S endnu et højhusprojekt på havnen. Ejendomsselskabet Europaplads 16 A/S ved direktør Claes Remien har netop indsendt en ansøgning til Aarhus Kommune om at opføre en 57 meter høj bygning på adressen
http://mediawatch.dk/artikel/jyllands-posten-flytter-hovedkontoret
Morgenavisen Jyllands-Postens hovedkontor flytter til Europaplads 16 lige ved siden af Hotel Atlantic og over for Aarhus Kommunes kommende multimediehus.

Projektet er sendt til godkendelse hos Aarhus Kommune, og hvis man derfra siger ja til projektet, skal der opføres en ca. 57 meter høj bygning, hvor Aarhus Arkitekterne i dag har til huse i en blot 10 år gammel bygning.

Jyllands-Posten sætter sig på de 8-10 øverste af sandsynligvis 16 etager.

Det nye Jyllands-Posten-domicil skal efter planen stå klar medio eller ultimo 2014.
JP Nyt hovedkvarter

Aarhus Arkitektur, Denmark 2011. Skejby Towers.

Fakta:
Type: Højhus/ erhvervsbyggeri
M2:48.000 m2
Bygherre: NA Skejby
Beliggenhed: Graham Bells Vej 17, Århus N
Status: ude i offenlig høring

Ingeniør: Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S
Landskabsarkitekt:
Arkitekt: Luplau & Poulsen Arkitketer MAA i samarbejde med AART A/S

Luplau og Poulsen

Skejby Towers


Sky Tower består af to runde bygninger. Den ene er 30 etager højt og rækker 115 meter op, mens den anden er syv etager højt og måler 35 meter. De forbindes af et tre etagers mellembygning. Det samlede projekt er på 48.000 etagekvadratmeter og vil koste mellem 800 og 1000 mio. kr. at realisere. Beløbet inkluderer grunden og en underjordisk p-kælder i fire etager med plads til 1.000 biler, fortæller Niels Albertsen, 40 år, som har købt grunden af den lokale Citröen forhandler på Graham Bells Vej.

Finansiering på plads

Aarhus Arkitektur, Denmark 2011. Aahusene.

Ni højhuse på hver 10 etager vil over de næste fire år skyde op på grunden, der tidligere har huset Det Danske Trælastkompagni.

En af bygherrerne, Lars-Erik Larsen, direktør i det nyoprettede århusianske ejendomsselskab Domis, forventer at have det første af højhusene klar til september 2011.

»Det vil stå parat til indflytning til studiestart næste år. Derefter vil de resterende otte huse blive gjort færdige med et halvt års mellemrum, så det samlede projekt står færdigt i 2014,« fortæller Lars-Erik Larsen om det nye boligkvarter, der får navnet »Åhusene«.

Aahusene

Aarhus Arkitektur, Denmark 2011: Ny Elev.

Ny Elev (fra projekt siden): Byen indbyder til, at man kan leve et aktivt liv med sport, fritid eller leg. En by, der inspirerer til fællesskab, lokalt engagement og godt naboskab.

Ny Elev hjemmesideDen nye by er en del af Aarhus Kommunes planstrategi 2009 for udvidelse af nye boligområder.

Foreslået indbyggerantal
10-15.000 mennesker

Tuesday, August 9, 2011

Ego Tricket. Hvad er et ''jeg'' egentlig?

Boganmeldelse af Julians Bagginis bog ''Ego Tricket'' på Amazon: 5 stjerner ud af 5.


8 August 2011.
Simon Laub

Julian Baggini stiller et stort spørgsmål i bogen ''Ego tricket'': Hvad er et ''jeg'', og er et ''jeg'' uforanderligt over tid?

Vigtige spørgsmål, hvis ikke de vigtigste spørgsmål! Filosoffer har ihvertfald tænkt over det til alle tider. For at få svar må vi starte med, ifølge Baggini, at få det rette perspektiv.
Derefter vil han så give os et svar, men måske ikke lige det svar de fleste havde forestillet sig!


Men det er ikke nemt at få det rette perspektiv. Filosoffer m.fl. har introduceret meget ''støv'', der tager vores udsyn. Filosoffen Berkeley skrev f.eks. (om andre filosoffer): ''At alt deres aktivitet har skabt en støvsky, og nu klager de så over at de ikke kan se..''
Baggini tager Berkeleys advarsel alvorligt: ''Støvskyen, der tilslører vor opfattelse af selvet er endda blevet fortykket af andre end filosoffer. Også psykologer, teologer og sociologer har hjulpet godt til ... I den akademiske verden er det ikke unormalt, når man står og kigger på en støvsky, at undersøge hver partikel af snavs i stadig større detalje, uden egentlig at spørge sig selv om der skulle være gemt noget bagved, eller om støvpartiklerne tilsammen danner en mening ....''

For at få svar, vil Baggini lade alt det støv, som filosoffer, psykologer, m. fl. har hvirvlet op, sætte sig lidt og så tage et nyt kig på hvad vi egentlig ved om ''selvet''.

Selvet og hjernen.


Ifølge statistikeren George E.P. Box er ''alle modeller i grund og bund forkerte, men nogle er nyttige''.

Ideen om at der dybt inde i hjernen findes et center, hvor selvet er placeret, og hvor alle trådene samles, er ifølge Baggini en nyttig, men forkert ide!

Bedre er ideen om at vores følelse af et ''selv'' er opbygget af en række forskellige hjerne-systemer der arbejder sammen.

Men også her skal man huske på at det i sidste ende ''bare'' er en model.

Mange psykologer og lægmænd finder Paul D. MacLeans tredelte hjerne model interessant, på grund af modellens enkelhed (Selv om nogle af teoriens påstande om vores evolutionære fortid måske ikke er 100% nøjagtige i dag).

I Paul D. Macleans model laver forskellige områder i hjernen hvert deres bidrag, samtidigt med at de arbejder sammen. I modellens moderne version, er der ingen top-down styring og der er intet centralt sted for overordnet kontrol.
Kontrol fåes derimod ved at delsystemerne lægger begrænsninger på hinanden hvad de kan og ikke kan.

MacLean opdeler hjernen i tre overordnede områder:

Reptil hjernen: Er det ældste af disse områder: Og består af hjernestammen og lillehjernen. Krybdyrhjernen regulerer grundlæggende, automatiske funktioner som vejrtrækning og instinktive adfærd.
Og livsnødvendige funktioner som: Søvn, opmærksomhed, vågenhed, åndedræt, temperatur-regulering, sult, tørst, hjerterytme, primitive reflekser.
Disse områder af hjernen går mere end 200 millioner tilbage i tiden.

Det limbiske system: Opstod i løbet af Jura perioden, fra ca. 206 til 144 millioner år siden.
Systemet regulerer emotionelle reaktioner, herunder kamp eller flugt reaktioner, sex, mad. (Anatomisk omfatter det Amygdala, Hypothalamus, og Hippocampus).
Meget forenklet kan man sige, at følelser er hjernens måde at huske, hvordan forskellige situationer påvirker vores organisme på. Kan vi lide påvirkningen eller ikke, hvor meget kan vi lide den, gør den os bange, kede af det eller er den uskadelig?
Vi lagrer denne viden om, hvordan verden påvirker os i det limbiske system, der dermed kommer til at spille en central rolle for vores hukommelse.

Neocortex: Er et ganske nyt område. Bare mellem 24 og 55 millioner år gammelt. Højere hjerne funktioner som logisk tænkning og episodisk hukommelse afhænger af det.

Opdelingen i disse tre regioner er nyttigt for et første overblik. Men hver af disse tre regioner kan selvfølgelig igen opdeles i mindre regioner (med særlige sub-funktioner) osv

Når det normale integrerede selv falder fra hinanden.


Vores ''selv'' er både skræmmende skrøbeligt og utroligt robust.
Det er ikke svært at finde eksempler på selvets skrøbelighed. Ja, psykologi litteraturen er fyldt med sager, hvor det normale integrerede selv falder fra hinanden.
Og Baggino giver os en masse virkelig interessante og tankevækkende eksempler:

Blandt de mest interessante eksempler er Roger Sperry og Michael Gazzaniga's ''split-brain'' patienter.
Her, som en sidste udvej for behandling af svær epilepsi, bliver hjernebjælken, corpus callosum, som forbinder de to hemisphere af hjernen, skåret over.
Resultatet af denne operation (en commissurotomy) er, at epilepsien bliver stærkt reduceret.
Men med den sideeffekt, at information, der normalt løber mellem de to hjernehalvdele, ikke længere når frem. Efter oprationen kan en hjernehalvdel således være opmærksom på noget, den anden hjernehalvdel er ikke bekendt med....

Gazzaniga og Sperry kunne opstille kontrollerede eksperimenter, hvor en hemisphere ville modtage input og den anden ikke.
Det lykkedes også, på snedig vid, via sprog og fakter, Gazzaniga og Sperry at udspørge hver hjernehalvdel for sig. I.e. hver halvdel ville faktisk fortælle forskellige ting baseret på deres forskellige erfaringer [s. 36]. Dvs. en commissurotomy operation synes at antyde, at et ''selv'' kan opdeles. Der behøver ikke kun at være et center for bevidsthed!

Mange vil sikkert synes at der er mærkeligt, at ''split-brain'' patienter
ikke oplever at den ene side af hjernen mangler den anden. Men, vi mangler ikke, hvad vi ikke længere har adgang til! Når vi mister noget, vil vi ikke nødvendigvis føle et tab....

Ja, og et ''selv'' er skrøbeligt på mange andre måder. F.eks. ved alle, at endte parforhold eller dødsfald kan ændrer en person. Ofte er folk faktisk ikke den samme efter sådan en begivenhed!

Neurologen Antonio Damasio mener at selvet har to dele: ''Et selv der hele tiden dannes som et feedbackloop i hjernen over input og kropstilstande, og det tilsyneladende konstante selv. Nært beslægtede, men alligevel forskellige dele''.
Det permanente selv er det selvbiografisk selv, mens det skiftende er ''tilstands-selvet''.

Det selvbiografiske selv er dygtig til selv-revision. I virkeligheden omskriver vi hele tiden vores historie for at holde vores indre selvbiografier intakte! I Bagginis ord: ''Den samtidige skrøbelighed og robusthed af selvet er i virkeligheden ikke et paradoks, men kan forklares ved at ''selvet'' ikke er een ting, men snarere et komplekst samspil mellem forskellige dele af hjernen og kroppen. Meget få dele er nødvendige og afgørende for selvets eksistens. Så det kan tilpasse sig selv massive tab.''

Alt i alt demonstrerer Baggini, at ''Selvet er en konstruktion af sindet, fleksibel nok til at modstå konstant renovering, delvis nedrivning og genopbygning''.

Erindringer og psykologisk kontinuitet over tid.


Erindringer er selvfølgelig blot een komponent, der giver os personlig kontinuitet henover tid. Andre komponenter er temperament og træk, motiver og motivationsmønstre, overbevisninger etc.

Træk, motiver og overbevisninger etc. skal selvfølgelig også forblive de samme over tid, hvis der skal være nogen som helst psykologisk kontinuitet. Sikke en person, der har en god hukommelse, men vågner op hver dag med forskellig personlighed, motiver og overbevisninger!

Og ja, der er (selvfølgelig) mange måder hvorpå en persons psykologiske kontinuitet kan ødelægges på!

I endnu et bizart tankeeksperiment beder Julian Baggini os om at overveje et eksperiment, hvor en meget uetisk neurokirurg deler de to halvdele af hr X's hjerne og placerer hver del i en krop, hvis egne hjerne er blevet ødelagt, og hvor kroppen er blevet holdt kunstigt i live ......
En krop kaldes ''højre'', den anden kaldes ''venstre''. Begge vækkes og hævder at være den originale. Spørgsmålet er så - hvem er virkelige den originale?

I stedet for det logiske svar (At begge har ret, men er begrænsede versioner af hr. Xs oprindelige hjerne) bruger Baggini dette temmeligt mærkelige tankeeksperiment til at angribe dem, der ville have nævnt sjælen på dette tidspunkt.

Ifølge Baggini er det ihvertfald ikke godt nok at affeje dette Frankenstein eksperiment med henvisninger til at ''den del sjælen følger med er den rigtige''. Jo vist, det lyder rigtigt. Men på vores nuværende niveau af uvidenhed, vil jeg tillade mig at være lidt tvivlende overfor hvad man kan og ikke kan konkludere fra dette og andre lignende tankeeksperimenter!

Baggini kommer også ind på problemet med patienter med multiple personligheder. Han bruger analogien med ''brugere som logger ind på en computer. Nogle gange kan en bruger kan ''logge'' på som Bob, andre gange som Wanda''.

For vores normale selvopfattelse er dette bestemt skræmmende, men måske har vi alle har lidt af dette personlighedsforstyrrelse?

Kun fordi de fleste fornuftige mennesker forstår at udslette ethvert spor af sådanne personlighedsforstyrrelse, v.hj.af. de overordnede historier om sig selv og verden de fleste har - er denne slags forstyrrelser ikke hverdagskost.

Men ved at bringer det på banen formår Baggini, at gøre os det klart, hvor skrøbelige vore selv-konstruktioner egentlig er.

Ego tricket - Julian Bagginis 4 teser om selvet.


Ifølge Baggini er selvet en konstruktion i hjernen. Han udtrykker det v.hj.af. 4 teser:

1. Der er ingen del af os, som indeholder vores essens.
Vores krop, vores hjerne og vore minder er alle vigtige. Men ingen af disse er det hele!

2. Der findes ikke nogen ulegemelig, immaterial sjæl.
(Pave Ratzinger er her, for mig ganske overraskende, enig med Baggini. Ifølge Ratzinger er sjælen en græsk ide, overtro, ikke en kristen ide).

3. Da der ikke er én ting, der er vores komplette identitet.
Betyder det logisk, at identitet og vores fornemmelse af selv skal er en konstruktion! Vores ''jeg'' er resultatet af flere dele der arbejder sammen!

4. Det ''jeg'', som gør os i stand til at tænke på os selv, som den samme person over tid, er både meget robust og meget skrøbeligt.

Filosoffen David Hume var den første til at fremme denne ''bundle theory'', at sindet er et bundle af tanker, lidenskaber og følelser.

Ifølge Hume: ''For mit vedkommende, når jeg kigger intimt ind i, hvad jeg kalder mig selv, falder jeg altid over, varme eller kulde, lys eller skygge, kærlighed eller had. ... Jeg har aldrig fange mig selv ...''

Og dette er kernen i ego trick'et: Oplevelsen af en stærk følelse af enhed fra hvad der rent faktisk er en rodet, fragmenteret sekvens af oplevelser og erindringer.

Et trick. Men tricket virker! Ifølge Baggini: Selvet er ikke en ting, men det er en funktion af, hvad en samling af ting gør. Der er intet sted i hjernen, hvor det hele mødes, intet sæde for bevidsthed.
Den enhed, vi oplever, som giver os muligheden for at tale om er ''jeg''er et resultat af dette ego trick!

De neurale korrelater for bevidsthed - Sind og Krop.


Baggini fortsætter så med at tage fat på spørgsmålet: Hvad betyder det, at vi er biologiske væsener med et sind og en krop?

''Med fMRI scannere kan vi se hjerne aktivitet forbundet med visse mentale aktiviteter. Og måske vil det en dag være muligt at sige præcist, hvilken slags oplevelse en person har - baseret på en scanning af hjernen. Men der vil stadig være en forskel mellem at observere en hjerne begivenhed, og det at opleve denne mentale begivenhed .''
Vi ser kun de''neurale korrelater for bevidsthed''. Vi kan observere en hjerne lytte til musik, men det er ikke det samme som at høre musikken...?

Tidligere var argumentet om, at vores hjerner er lavet af stof og derfor må være mekanisk på en eller måde mere eentydigt. ''Men udviklingen inden for fysikken har ændret den måde,
vi ser på stof på. På kvante-niveau er det hele nu så mærkeligt og mystisk, at det hele bliver ret omstridt og stiller flere spørgsmål end det besvarer
.''

Alt dette sagt, mener Baggini ikke at vi skal gå udenfor den fysiske verden for at beskrive et ''jeg''. Men det er vigtigt, at vi ikke bruger ord som ''kun''og'' bare ''til at beskrive denne fysiske virkelighed.

Og Baggini mener bestemt ikke, at vi skal tilbage til Descartes. Hvor vore kroppe blot var nødvendige redskaber for den vigtigere sjæl. Og hvor vore dages Descartes-tilhængere mener, at ''Egenskaber i sindet definere, hvem vi er, mens vore kroppe blot er det nødvendige substrat vi lever i''.

Jo, Descartes ''Cogito ergo sum'' forsikrer os om vi eksistere. Hvilket, ifølge wikipedia: ''Danner et fundament for al viden, fordi mens der kan sættes spørgsmålstegn ved alt andet, kan vi ikke betvivle eksistensen!?''

Men ifølge Baggini skal vi ikke følge Descartes til at tro, at sind og krop er adskilte. Og heller ikke fortsætte til, som mange gør, en skelnen mellem kropslige følelser og den rene fornuft og eksistens.

Baggini følger her Antonio Damasio's argumentation i ''Descartes Error'' ( ''Descartes fejl var adskillelsen mellem krop og sind, mellem en mekanisk krop på den ene side og et tænkende sindet på den anden side .'').

I Bagginis ord: ''Damasios kritik går ikke kun den generelle adskillelse af sind og krop, men også på sondringen mellem fornuft og følelse, som sind-krop debatten er tæt forbundet med.''

I ''Descartes Error'' fortsætter Antonio Damasio: ''Følelser er nødvendige og afgørende for rationel beslutningstagning''.

Dvs. følelser produceres ikke bare i hjernen. Nej, hele kroppen er med til at skabe følelser.
Og følelser er nødvendige til at styre vore ''rationelle'' tanker.... For Damasio, var Descartes fejl at tro, at sind og krop findes i forskellig verdener, ikke at Decartes gav os et eksistens argument.

Damasio's argumenter opsummeret:

(1) Følelser er altid involveret i rationel beslutnings tagning. Følelser påvirker de tanker, man har at arbejde med.

Følelser gør det muligt for os at træffe beslutninger i endelig tid. Følelser, så at sige, fremskynder beslutningsprocessen ved at fjerne tanker der ikke skal overvejes og sætte fokus på det der skal overvejes.

(2) Kroppen er tæt involveret i vores tænkning.
Patienter, der har mistet opdateringer fra kroppen er ikke i stand til at klare sig. Somatiske markører (''mave fornemmelse'') er meget vigtige for vores evne til at træffe beslutninger.

Bliver vores ''jeg'' hele tiden forandret?


De fleste mener, at mennesker kan ''vokse''som individer. Paradoksalt nok, er tanken om at ''selvet'' ændrer sig over tid tilsyneladende samtidigt ikke særlig populær.

For Baggini er der ingen tvivl om at: ''Vi er flydende, konstant skiftende, amorfe ''jeg''-er. Jo, det er nemt nok at sige, at vi forbliver de samme, når vi bliver ældre, men vi behøver kun at tænke
på den tidlige barndom eller på demens for at indse, at dette ikke altid er tilfældet.
''

'' Selvet er ikke en illusion. Hvad der er illusorisk er ideen om et selv, som er uforanderligt, med en udødelig essens.'' Buddhismen har nogle af de samme ideer. Strip alt væk og vi står her tilbage med de ''fem aggregater'':
Krop, følelser, perception, mentale konstruktioner og bevidsthed. Som alle kan ændres og skabe nye >>Jeg<<er.

Igen: Der er et Ego Trick, men det er ikke, at selvet ikke eksisterer, kun at selvet ikke er, som vi tror det er.

Ego Trick'et ''får os til at tro, at selvet er mere konstant og vedvarende, end det egentlig er.''.

Men kan vores samfund holde til, at vi begynder at stille spørgsmål ved ''selvet''s beskaffenhed? Tag ægteskab. Giver ægteskabsløfter nogen mening, hvis selvet ændrer sig hele tiden? Kan et selv afgive løfter, hvis det fremtidige selv ikke er det samme som det nuværende selv?

Ja, ifølge Baggini: Vi lover at bygge et fremtidigt selv, der vil kunne fastholde dette løfte. Vi lover ikke at være konstante, vi lover at ændre os selv til nogen der opfylder løftet....

Faktisk er intentioner en vigtig ingrediens i opbygnigen af et ''selv''. Jo, hukommelsen er vigtig. Men handling og intention er også vigtige. Med et rimeligt stabilt sæt af intentioner, og evne til at fuldføre disse, skaber vi holdbare fortællinger om hvem ''jeg'' er.

Idéen om, at selvet ændrer sig hele tiden, rejser naturligvis spørgsmål vedr. et evt. liv efter døden. F. eks. er det vores ''barndoms selv'' eller vores ''voksen selv'', der skal overleve i
et liv efter døden? Baggini er helt sikkert ikke tilfreds med et svar i stil med: ''Kristne ser frem
til evigt liv, et liv uden begyndelse eller ende. Hvordan er helt og aldeles forbeholdt guddomen,
og udenfor menneskelig forståelse
''

For Baggini, er denne mangel på klarhed omkring et centralt pkt. i kristendomme ikke tilfredsstillende. Selv om han sikkert godt forstå, at de fleste mennesker er meget tålmodige, og ikke forventer logiske svar her og nu på alle spørgsmål om den menneskelige tilstand.

Fremtiden for ''selvet''- Nogen, Alle eller Ingen?


Acceptere vi at vore ''jeg'er'' er konstruktioner - er det naturligt at spørge sig selv om vore jeg-konstruktioner bliver anderledes i fremtiden. Baggini læner sig her op af neurologen Susan Greenfields overvejelser om fremtidens ''jeg'er''.

Susan Greenfield ser tre mulige scenarier:

''Nogen'': De fleste af os føler at vi er nogen... at vi har en unik livshistorie, med vore egne oplevelse og erfaringer.

''Alle'': Er der vi er henne, når vi er en del af teamet. Når vi underordne vor egne interesser for gruppens. Når vi ofrer vores egen personlighed for at passe bedre ind i gruppen.

''Ingen'': Er der vi er henne, når vi ''giver helt slip''. Når vi ikke længere er selvbevidste, men kun bevidste. Dans er Susan Greenfields eksempel på en sådan sindstilstand. Alt, hvad der sætter fokus på sanse oplevelser. Og tager os tilbage til den tidlige barndom, hvor alt er bare råbende, summende forvirring og sanseindtryk.

Greenfields bekymring er, at fremtidens jeg'er bliver ''ingen''-jeg'er .... Med hendes ord:'' Skærm kulturen bombarderer os med oplevelser, som ikke skaber de forbindelser, der gør os til ''nogen''.....''

Men er der egentligt så meget nyt? Totalitære systemer har altid arbejdet på at gøre os til ''alle' eller ''ingen''. ''Nogen'' har aldrig været populært hos totalitære magthavere.
At der også i fremtiden vil være en kamp mellem (totalitære) magthavere og individet burde ikke komme som den store overraskelse.

Og der vil naturligvis komme mange andre trusler mod selvet i fremtiden.

F.eks. det er naturligt at forestille sig, at vi vil leve meget længere i fremtiden v.hj.af. medicinske behandlinger. Men når ''selvet'' hele tiden forandrer sig, vil det meste måske have forandret sig på en person der bliver mange mange hundrede år? Den bundle vi kalder ''selv'' vil måske så have ændret sig fuldstændigt?

Og vi er ikke engang begyndt at snakke om kognitive forbedringer,
''super-intelligens'' osv.
Ting som helt sikkert også vil påvirke vores ''jeg''er.

-Simon

Simon Laub

www.simonlaub.net

Saturday, March 26, 2011

Dagens Penkowa - update 2

TV Avisen kan her til aften afsløre, at Penkowa, stik mod sandheden har kaldt sig leder af Afdeling for Neuroprotektion på institut for neurovidenskab og farmakologi på Københavns Universitet.
Smykker sig med lånte fjer
- En sådan afdeling har aldrig eksisteret på Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, så den kan hun naturligvis heller ikke have været chef for, siger Albert Gjedde.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/03/23/193755.htm

DR medarbejder får 10.000 kr. plus fri parkeringsplads i det indre København af Milena Penkowa for at lave rosende portrætudsendelse om Milena Penkowa.
http://www.information.dk/telegram/262329

Det var Milena Penkowa, der indstillede sig selv til EliteForsk-prisen og de medfølgende 1,1 millioner kroner.
http://universitetsavisen.dk/videnskab/penkowa-indstillede-sig-selv-til-eliteforsk-pris

http://politiken.dk/videnskab/ECE1202989/universitetsavis-penkowa-indstillede-sig-selv-til-pris/

God sagsbehandling af Københavns universitet, og Ralf Hemmingsen?

Ledelsen på Københavns Universitet bøjede sig i flere omgange for Milena Penkowas krav til, hvem der måtte bedømme svindelmistanken mod hendes første doktorafhandling, skriver Politiken.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/03/24/062741.htm

Først havde han besluttet at bede professor Albert Gjedde undersøge sagen sammen med den svenske professor Anders Björklund.
Men det kunne Milena Penkowa ikke leve med, fordi Albert Gjedde angiveligt var inhabil. Hvori problemet konkret skulle bestå, henstår i det uvisse, da universitets akter på sagen er forsvundet.
http://politiken.dk/videnskab/article1233146.ece

349327462. Det telefonnummer skulle angiveligt være vejen til, at Ralf Hemmingsen i efteråret 2003 kunne bekræfte Milena Penkowas rotteforsøg i Spanien.Problemet er bare, at nummeret mangler to cifre for overhovedet at være spansk.Det fremgår af Kammeradvokatens 700 sider lange redegørelse om Københavns Universitets ledelses håndtering af Penkowa-sagen, skriver Information.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/03/24/225213.htm

Milena Penkowa har to gange skrevet personligt til justitsminister Lars Barfoed (K) for at få ham til at gribe i hendes retssag.
»Bønligt anmoder om rettelig intervention, og for at min sag kommer til ministerens kendskab, idet den kan kaster vanære over ethvert retssamfund«, skriver Milena Penkowa i 5. september 2010 - tre dage før, at B.T. afslørede sigtelsen mod den nu svindelanklagede forsker.

»Sagens uendelighed har frarøvet mig alt livsindhold, karriere og værdighed«, skriver Milena Penkowa ifølge B.T.
http://politiken.dk/videnskab/article1235066.ece

http://www.bt.dk/danmark/penkowa-jeg-er-fraroevet-al-livsindhold-og-vaerdighed

B.T. kan i dag afsløre, at Helge Sander hele fire gange fra august til oktober 2010 skrev til justitsminister Lars Barfoed (K) for at få ham til personligt at gå ind i straffesagen mod Sanders veninde, hjerneforskeren Milena Penkowa.
Helge Sander har tidligere sagt, at han kun har kontaktet Lars Barfoed én gang for at rykke for svar til Milena Penkowa. Hans egne mail viser, at det ikke passer.
B.T. har tidligere beskrevet, at Helge Sander i løbet af sommeren tre gange har kontaktet rektor på Københavns Universitet og dekanen på det sundhedsvidenskabelige fakultet for at få dem til at trække suspenderingen af hans veninde Milena Penkowa tilbage.

http://www.bt.dk/krimi/helge-sander-tryglede-om-hjaelp-til-penkowa

Kammeradvokatens undersøgelse, igangsat af Kbh universitet, frikender Kbh universitet. Rektor Ralf Hemmingsen, Institutleder Mellerup, forskningsminister Helge Sander. Ingen har gjort noget særligt kritisabelt ....
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2011/03/22/140334.htm

Advokatundersøgelsen er baseret på skriftlige kilder, uden at medarbejdere eller Finanstilsyn er blevet hørt....
http://politiken.dk/debat/analyse/article1235708.ece

Flere af de mest centralt placerede aktører i sagen om hjerneforsker Milena Penkowa er ikke blevet afhørt af Kammeradvokaten i forbindelse med den redegørelse, som bestyrelsen på Københavns Universitet i går brugte til at frikende rektor Ralf Hemmingsen.
http://politiken.dk/videnskab/article1231940.ece

Rektor Hemmingsen er glad fordi hans egen rapport har erklæret ham fri for at være skyld i uduelighed og nepotisme.
http://politiken.dk/indland/article1231523.ece

Ministeren ser heller ingen grund til at arbejde videre med sagskomplekset omkring hendes forgænger, Helge Sanders, veninde. Videre undersøgelser stoppes.
http://politiken.dk/videnskab/article1231373.ece

Følgeligt bliver forskere selv nød til at iværksætte undersøgelse, for at få ryddet op i sagen som har skadet københavns universitet i hidtil uset grad.
http://politiken.dk/videnskab/article1235969.ece

Forkere mener, modsat ministeren, at ulovligheder skal skal have konsekvenser. To professorer lader sig ikke stoppe af ombudmands-afvisning i Penkowa-sag:
http://www.bt.dk/danmark/ombudsmands-penkowa-nej-stopper-ikke-sagen

Måske sker der endda noget af politisk vej, da
Om godt to måneder får Liberal Alliance et ekstra mandat. Det baner vejen for en uvildig Penkowa-undersøgelse.
http://www.bt.dk/danmark/uvildig-penkowa-undersoegelse-er-vej

Sunday, March 13, 2011

Being a virtual self inside a virtual reality

According to Thomas Metzinger, we live in a sort of virtual reality. Everything that we experience is ''a virtual self in a virtual reality''......

Our brains are effectively onboard computers creating a ''transparent'' real time virtual reality of it's environment... In Metzingers words: ''Our brains create a world simulation, so perfect that we do not recognize it as an image in our minds.''

The colors of the setting sun is not a property of the evening sky. It is a property of the internal model for the evening sky, a model created by the brain. And it gets worse:
We are not even in direct contact with our own bodies...What we feel is an illusion....not reality, but virtual reality. Strictly speaking, and on the level of conscious experience alone, you live live in a virtual body and not in a real one...

And certainly, in the future, understanding our minds in this light might lead to whole new experiences:
Metzingers envisions a future where people goes a little further with technology that just playing video games and experiment with virtual reality for fun. Indeed, in the future, some might use new technology to explore the universes of altered states of consciousness in a quest for meaning. E.g. Have their temporal lobes ticled by advanced technology etc., leading to all sorts of new experiences.

Exciting times ahead !
Read more here.

-Simon

Saturday, March 12, 2011

Daniel Pink - om motivation i arbejdslivet

Daniel Pink

Normale belønnings systemer i arbejdslivet
(gulerod, pisk) virker ikke mere i det 21 århundrede.

Forsøg viser at belønnings systemer virker fint
hvis opgaven er "enkel" - dvs. for "20 århundrede agtige
samlebånds problemer" - For den slags opgaver, så arbejder folk hurtigere, når der gives kontante belønninger. Her er det rigtigt, at gulerods metoderne virkelig gør folk mere fokuserede, får dem til at arbejde hårdere og længere.

Men hvis man arbejder med mere komplekse, åbne problemer.
- i.e. de ting der vil kendetegne arbejdsopgaver i det 21 århundrede -
Så skal lønnen være "ok" ... men derefter kan
løn ikke hjælpe til bedre resultater.

Det mennesker nu er interesseret i er
"indre værdier" :
- Selvstændighed
- Beherskelse af et område
- Mening og betydning.

Det er de ting folk virkelig ønsker, og det nødvendige for at
skabe resultater indenfor de områder der er vækst områder
i det 21 århundrede!

Dagens Penkowa - update

D. 7 Marts 2011:

Penkowas byretsdom for underslæb bliver ikke anket, og står derved
ved magt (dom står ved magt).

Den meget omtalte hjerneforsker Milena Penkowa blev i december idømt tre måneders fængsel for underslæb, forfalskning af dokumenter og for falsk anklage mod en studerende.


Det bliver tørt konstateret at Institutleder Mellerups beskrivelse af forholdet "som ikke noget at gå så meget op i, det er jo bare en halv månedsløn" - holder altså ikke i retten.

Den statsbetalte presse indser at de måske har været lidt for flinke :


Vi står med den måske største forskningsskandale i Universitetets historie, en rektor der har bragt sig selv i en enestående umulig situation, en tidligere forskningsminister der har bevæget sig på kanten af magtmisbrug og meget andet - og så kommer vi i 21' eren med et lidt distanceret portræt af Milena Penkowa, der godt nok stiller et par skarpe spørgsmål - men lader hende afværge dem med lodret sludder om, at hun ikke må udtale sig, skriver Dines Boertmann i sin mail.
DR indrømmer medløb til forvaltningen.

Der kommer mere baggrunds materiale om personen Penkowa:

http://www.bt.dk/danmark/hun-flirtede-med-de-mandlige-laerere

EB baggrunds artikel om Penkowa, faderens fængselsdom, ungdoms aar mm.

Saturday, February 26, 2011

Penkowa sagen - et forsøg på lidt oversigt, februar 2011.

Sidste år blussede sagen så på ny op omkring ''eliteforskeren'', der nu bliver beskyldt for både videnskabelig og økonomisk uredelighed.
http://da.wikipedia.org/wiki/Milena_Penkowa

58 forskere har bedt om en tilbundsgående uafhængig undersøgelse: Københavns Universitetets troværdighed som samarbejdspartner og universitetets videnskabelige integritet står på spil.

Penkowa modtager kongeligt håndtryk og pris:
----------------------------------------------------------------Og knus fra Ida Auken.

Baggrund - Begyndelsen: Penkowa som studerende:
======================================
I 1997 forfattede hun sammen med sin senere mand, Chr. Bjørn Poulsen, et læserbrev til Information. Det gav stud.med. Bjarke Lund Sørensen anledning til at skrive i 1997 om Penkowa:
Penkowa skrev om medstuderende der måtte give op på studiet:
De mangler motivation, interesse og entusiasme, et såkaldt ‘lægevidenskabeligt drive’, det, der tidligere hed et ‘kald’. De studerende, der må give op, tror lægestudiet er et 8-16 job, hvorefter de “fornøjer sig i byen”, og de mangler en “dybtfølt interesse for det lægevidenskabelige univers”.
Jeg er enig i, at man skal være faglig kompentent og velorienteret som læge, men mindst lige så vigtigt er det at være menneskelig kompetent, at man er i stand til at leve sig ind i den følelsesmæssigt svære situation, som alle, der er ramt af sygdom, er i, at man kan interessere sig for andre mennesker end sig selv, sin karriere og sine
‘forskningsprojekter’. Jeg har flere gange af patienter fået at vide, at
hvis jeg vil være en god læge, så skal jeg kunne lytte, underfor-stået, at der
er en del læger, der ikke lytter efter. Det er et udpræget problem for standen,
at der er en del læger, der ikke er menneskeligt modne til at kunne kommunikere
ordentligt med patienterne.
I øvrigt bygger videnskab på en sober, uforudindtaget tilgang til et problemfelt. Milena Penkowas og Chr. Bjørn Poulsens grove sætten 30% af medicinstuderende i bås som dovne og uengagerede er udtryk for en meget fordomsfuld indstilling, der ikke lover godt for deres fremtidige muligheder som ordentlige forskere.
http://www.information.dk/12276

''Hvis man kan lide at blive målt og vejet, så er det, fordi man ved, at man kan tåle at blive målt og vejet. Hvis du ikke kan finde ud af det, vil du helst undgå det''
http://blog.180grader.dk/rasmusolehansen/2009/07/05/milena-penkowakonkurrence-er-samfundets-drivende-kraft/
»Konkurrenceelementet var det, der tiltrak mig ved ridning. Ikke hestene,« har
hun siden fortalt.
http://www.information.dk/259291

De mange hædersbevisninger, der hænger i glas og rammer i Milena Penkowas soveværelse og udklippene på indersiden af en lang køkkenlåge, taler deres tydelige sprog: Hun kan sit kram. Hun er ganske vist ikke kendt-kendt som hjerneforsker Peter Lund Madsen, men måske er der en ny folkelighed på vej?
http://www.fri.dk/personlig-udvikling/hun-har-kun-en-ting-i-hovedet


Professor ved Aalborg Universitet Torben Moos kender om nogen den stædighed, som har kendetegnet Milena Penkowas succesfulde karriere gennem en årrække:
Han vejledte Penkowa, da hun var medicinstuderende, og skrev videnskabelige
artikler med hende i perioden 1994 til 1998. I to måneder frem til marts 1999
var han Penkowas ph.d.-vejleder.
Men samtidig udviste hun også en i
særklasse 'ingen skal fortælle mig, at jeg gør noget forkert'-attitude, der
nærmest er umulig at forene med videnskabens krav om objektivitet, selvkritik og
imødekommenhed for kritik fra andre kolleger, husker Torben Moos.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1509575.ece

Penkowas far :
===========

Skulle anklagen for dokumentfalsk ende med at sende den 37-årige hjerneforsker Milena Penkowa bag tremmer, kan hun i den nærmeste familie hente råd om, hvordan man bedst tackler livet bag tremmer
– Det vil jeg så beklage og meget gerne rette. Men det er korrekt, at du har en dom på to års fængsel for at have ribbet talrige sommerhuse?

Jeg kan ikke se, hvad min fortid kommer jer ved
Fortiden har han forsøgt at skjule ved at drage i eksil i Thailand, hvor han sammen med sin thaifødte hustru Chom har fået opbygget Jungle Village-resortet i turistbyen Ao Nang, hvor mange danskere ferierer.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/videnskab_og_teknik/article1506490.ece

Hendes far, Niels Pedersen, røg to år i spjældet med en ubetinget dom, efter han i midten af 1980'erne systematisk tømte talrige sommerhuse for møbler, skriver Ekstra Bladet
http://avisen.dk/ny-afsloering-penkowas-far-toemte-sommerhuse_141386.aspx

Artikel til Journal of Clinical Oncology
=============================


Sagen drejer sig om fortolkningen af vævsprøver fra lymfekræftpatienter, hvor Milena Penkowa var nået frem til et resultat, der afveg totalt fra resultaterne hos to andre hovedforfattere – to studerende som var de første til at have prøverne under mikroskopet.

Det fik institutlederen til at sikre sig Penkowas vævsprøver, som han derefter bad to eksperter analysere. Begge konkluderede, at de i alt 53 prøver i virkeligheden var af en så ringe kvalitet, at det reelt ikke log sig gøre at analysere dem og foretage relevante optællinger i dem, skriver Weekendavisen.

http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/2010/11/12/eliteforsker-i-ny-sag-om/index.xml

http://politiken.dk/videnskab/article1195297.ece

Indklagelse af Penkowa til Københavns Universitets udvalg for god videnskabelig praksis.
=================================================
Professor i cellebiologi Elisabeth Bock indklagede Penkowa til Københavns Universitets udvalg for god videnskabelig praksis. Elisabeth Bock rejste spørgsmål ved et forskningsresultat, da hun i fire tilfælde ikke kunne genskabe de resultater, som Milena Penkowa angiveligt var nået frem til.
Endnu en gang slap Milena Penkowa dog ud af problemerne, da praksisudvalget efter at have rådført sig med en udenlandsk ekspert, konkludererede, at der ikke var grund til at kritisere forskningsresultaterne fra Penkowas laboratorium.

Klagen til Praksisudvalget seks år senere blev udløst, da professor i cellebiologi Elisabeth Bock i en intern redegørelse på universitetet fastslog, at analyseresultater fra Milena Penkowas laboratorium i fire tilfælde ikke kunne reproduceres, når de blev søgt efterkontrolleret i Elisabeth Bocks laboratorium.
http://forskningsfrihed.blogspot.com/2010/11/sagen-om-milena-penkowa-og-forskningens.html


Penkowa disputats:
===============

Første gang det skete var i 2002, da hendes doktordisputats blev underkendt af bedømmelsesudvalget, fordi de var usikre på, om Milena Penkowas forskning virkelig var afprøvet på 1.000 rotter, som hun skrev i disputaten. De tre professorer i bedømmelsesudvalget mente, at det var om ikke umuligt, så i hvert fald temmelig usandsynligt, at afprøve resultaterne på 1.000 forsøgsdyr under de beskrevne forhold.

Ralf Hemmingsen, universitetets rektor, indkaldte højst udsædvanligt to udenlandske eksperter, til at eftergå udvalgets bedømmelse. De endte med at underkende bedømmelsen, og gav dermed Milena Penkowa oprejsning i sagen.

http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/2010/11/12/eliteforsker-i-ny-sag-om/index.xml

Sagen begyndte, da det første bedømmerudvalg bestående af professorerne Per Soelberg Sørensen, Bente Finsen og Henning Laursen afviste hendes disputats. De var usikre på den videnskabelige standard. Udvalget undrede sig bl. a. over, at der som angivet af Penkowa i hendes publicerede videnskabelige arbejder skulle være udført forsøg på op imod 1.000 rotter. Eksperterne fandt det om ikke umuligt så temmelig usandsynligt med så mange forsøgsdyr under de beskrevne omstændigheder.
Efterfølgende besluttede den daværende dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, nuværende rektor Ralf Hemmingsen imidlertid højst usædvanligt at indkalde to udenlandske eksperter, en svensker og en nordmand, til at bedømme bedømmernes arbejde. Resultatet blev en desavouering af bedømmelsesudvalget og dermed reelt en oprejsning for Penkowa.

http://forskningsfrihed.blogspot.com/2010/11/sagen-om-milena-penkowa-og-forskningens.html

Rektor underkendte det første bedømmer udvalg, og det nye udvalg (fra udlandet)
kom i 2004 frem til, at der ikke var noget galt med Penkowas disputats. Tværtimod konkluderede professorerne, at bedømmelsesudvalget hverken havde »tilstrækkelig evne og vilje til at forstå materialet og metoderne.
http://politiken.dk/videnskab/article1166037.ece

Meget taler for, at der slet ikke bliver rejst en sigtelse mod Milena Penkowas i sagen om dokumentfalskneri i forbindelse med flere end 700 rotteforsøg.
http://www.bt.dk/danmark/advokat-rotte-anklage-mod-penkowa-er-foraeldet
http://ing.dk/artikel/116440-minister-rektors-rolle-i-penkowa-sagen-skal-undersoeges

Underslæb:
=========


Hun står nu anklaget for som kasserer i en forening af forskere i 2007 at have overført 27.833 kroner af foreningens penge til andre konti.
Ifølge politiets anklageskrift lavede hun dokumentfalsk ved at bruge falske bilag og e-mail til at få pengene udbetalt.

Da politiet i oktober 2008 afhørte hende, forsøgte hun at skyde skylden på en af sine ph.d.-studerende, som hun ifølge anklageskriftet 'underbyggede ved at benytte to falske kontoudtog'.

Forskerforeningen siger gennem sin formand.
- Det er rigtigt, at vi har politianmeldt sagen. Og så har vi ikke mere at tilføje, siger formanden
http://www.bt.dk/krimi/kendt-forsker-tiltalt-underslaeb

En kvindelig forsker fra Københavns Universitet er blevet dømt for underslæb, forfalskning af dokumenter og falsk anklage. Men hun nægter sig skyldig og har derfor anket dommen.
Af Københavns Byret blev den kvindelige forsker fredag eftermiddag idømt tre måneders betinget fængsel for underslæb til 27.000 kroner imod en forening, hvor hun var kasserer.

Under et tidligere retsmøde antydede kvinden at være offer for et komplot udtænkt af en konkurrent, der samtidig var formand for foreningen.
- Vi søgte de samme stillinger og fondsmidler. Det ville være nemmere for den ene, hvis den anden ikke var der, sagde den anklagede forsker.
Det afviste konkurrenten.

Udover dommen for underslæb, blev hun også dømt for at fabrikere falske bilag.
For eksempel blev otte sandwich til 58 sandwich. Refusionen for mere eller mindre fiktive udgifter havnede på forskerens egen konto via girokort med en underskrift, som hun - noget modvilligt - erkendte mindede om hendes egen.

http://www.bt.dk/krimi/kvindelig-forsker-idoemt-faengsel

Det fremgår af et notat fra selskabet, og den daværende institutleder, Erling Mellerup, bekræfter, at han opfordrede selskabet til at trække politisagen.
»Det var min holdning, og det er det stadigvæk, at det var noget pjat at anmelde en forsker til politiet for 30.000 kr. Der var så mange, der havde rod i deres fondsregnskaber. Så har det måske efterfølgende i denne sag vist sig, at det var værre, men dengang havde jeg indtryk af, at det bare var sjusk«, siger Erling Mellerup.
http://politiken.dk/videnskab/ECE1196300/universitet-ville-forhindre-politisag-mod-topforsker/


Misbrug af forskningspenge:
======================

Forskeren Milena Penkowa, der i forvejen er under mistanke for videnskabelig uredelighed, mistænkes nu også for at have misbrugt mellem to og tre millioner kroner af en forskningsbevilling til private formål såsom advokatregninger, tøj, rejser og middage.

Ifølge avisen har den private IMK Almene Fond meddelt Københavns Universitet, at op imod halvdelen af en rekordstor bevilling til Milena Penkowa er brugt til formål, som intet har med forskning at gøre, og fonden nægter derfor at godkende regnskabet for bevillingen.

http://ekstrabladet.dk/112/article1458651.ece

http://jp.dk/indland/article2257913.ece

Den 36-årige Milena Penkowa er ifølge meddelelsen ikke blevet opsagt af Københavns Universitet, men har valgt at fratræde sin stilling af egen vilje.
Milena Penkowa havde brugt mellem to og tre af de 5,6 mio.kr., som IMK Almene fond i 2005 donerede til professorens forskning, til private formål som advokatregninger, tøj, rejser og middage.

http://jp.dk/indland/article2274007.ece

Men nu viser det sig, at universitetet har sendt en del af regningen videre til forskeren.
http://politiken.dk/videnskab/ECE1165914/omstridt-hjerneforsker-tvunget-til-tilbagebetaling/

http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/2011/01/13/penkowa-skal-betale-forskn/index.xml

Tidligere har Milena Penkowa betalt 276.000 kroner tilbage til Københavns Universitet, fordi hun havde brugt dem uretmæssigt på advokatregninger.
http://avisen.dk/milena-penkowa-meldt-til-politiet_141134.aspx

Penkowa og rektor Hemmingsen:
=========================

Ralf Hemmingsen forsikrer ( WA 26.11.), at han »har forvaltet sagen [ om Milena Penkowa ] udelukkende sagligt« :

Alvorligt er det derimod, at rektor endnu ikke har dementeret Weekendavisens uhyrlige påstand (12.11.) om, at en anden forsker, Elisabeth Bock, skulle være blevet »udstyret med en mundkurv af universitetets jurister, der fastslog, at det kunne være strafbart, hvis hun fortsat satte spørgsmålstegn ved Penkowas forskning«. Her stiger den lille tvivl til galopperende foruroligelse. For hvis forsker A nærer tvivl om kvaliteten af forsker Bs resultater, er det naturligvis As pligt at gøre udtrykkeligt opmærksom på dette.

http://forskningsfrihed.blogspot.com/2010/12/mundkurve-og-rektors-rolle-i-penkowa.html

http://politiken.dk/debat/ledere/ECE1174717/ku-maa-til-bunds-i-sag-om-forskersvindel/

Selv om universitetets ledelse var gjort opmærksom på sagen, fastholdt den indstillingen af forskeren til en millionpris.
På den baggrund bad han universitetsledelsen gennemføre en undersøgelse af sagen. Men det blev afvist.
Københavns Universitets chefkonsulent, Dorrit Wivel, svarede 9. januar 2009, »at Københavns Universitet ikke på det foreliggende grundlag har nogen mulighed for at afgøre, hvad der er faktum i sagen«.
http://politiken.dk/videnskab/ECE1178136/universitet-lagde-laag-paa-falskneri/

Københavns Universitets rektor Ralf Hemmingsen har truet med at fyre en af de forskere, der har været mest kritisk over for universitetets håndtering af sagen om den politianmeldte hjerneforsker Milena Penkowa.Truslen mod professor Elisabeth Bock ...
http://www.bt.dk/danmark/ku-rektor-truede-kritiker-med-fyring

Én af de mest fremtrædende kritikere af Københavns Universitet (KU) i sagen om den svindelmistænkte forsker Milena Penkowa, professor Elisabeth Bock, skal kigges efter i sømmene.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/02/23/122228.htm

Mens Penkowa-sagen således nu synes at udvikle sig fra dag til dag, rettes søgelyset i stigende grad mod rektor Ralf Hemmingsens rolle i sagen, selvom han i givet fald nu måtte have godkendt afskedigelsen af Milena Penkowa. Det var nemlig ham, der for otte år siden som dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet besluttede at nedsætte et udvalg til bedømmelse af Penkowas disputatsbedømmere, og mens det ikke er helt ualmindeligt i den danske universitetsverden, at en disputats bliver afvist, er det i højeste grad usædvanligt, at disputatsudvalget efterfølgende bliver genstand for en undersøgelse. Ingen, som Weekendavisen har talt med, kender fortilfælde. Det var også Ralf Hemmingsen, som formelt godkendte indstillingen til Forskningsministeriet af Milena Penkowa som modtager af prisen som eliteforsker, selv om han var bekendt med den tvivl, der af kolleger flere gange var rejst om lødigheden af hendes forskning.
http://www.weekendavisen.dk/art/mistaenkt-million-misbrug

Han tog derfor kontakt til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København, da han kom hjem til Danmark.

»Så regnede jeg med, at universitetet ville håndtere sagen. Men i stedet fik hun lov at fortsætte, og universitetet præmierede hende endda. Jeg forstår ikke, at Ralf Hemmingsen turde. Vi gik blot og ventede på, at bomben ville springe«.
http://politiken.dk/videnskab/ECE1195297/rektor-kendte-spanske-advarsler-om-penkowa/

Derfor hedder det i svaret til universitetet blandt andet, at redegørelsen også »bør beskrive rektors håndtering af sagen på lige fod med beskrivelsen af bestyrelsens håndtering af sagen«.
http://politiken.dk/videnskab/ECE1192346/minister-kraever-rektors-rolle-i-penkowa-sagen-undersoegt/


Penkowa og institutleder Erling Mellerup
===============================

Det fremgår af et notat fra selskabet, og den daværende institutleder, Erling Mellerup, bekræfter, at han opfordrede selskabet til at trække politisagen.

»Det var min holdning, og det er det stadigvæk, at det var noget pjat at anmelde en forsker til politiet for 30.000 kr. Der var så mange, der havde rod i deres fondsregnskaber. Så har det måske efterfølgende i denne sag vist sig, at det var værre, men dengang havde jeg indtryk af, at det bare var sjusk«, siger Erling Mellerup.
http://politiken.dk/videnskab/ECE1196300/universitet-ville-forhindre-politisag-mod-topforsker/


Penkowas mor og søster:
===================

Da Københavns Universitets rektor i 2006 var til festmiddag med den svindelanklagede Milena Penkowas søster og mor sagde han tillykke. Egentlig burde han have kondoleret. For på det tidspunkt havde de været døde i tre år. Det var i al fald hvad Penkowa havde skrevet i et brev til selvsamme rektor, og brugt som undskyldning for at sjuske med en doktorafhandling.

- Onsdag 14. maj forulykkede min mor og søster i Belgien i bil, hvorefter jeg har brugt meget tid på hospitalet og især begravelsen, skrev Penkowa i sin begrundelse. Det har vist sig at begge lever i bedste velgående.

Derfor undrer det flere i det universitetsmiljøet, at rektor Ralf Hemmingsen kunne deltage i festen, da Penkowa tre år senere fejrede sin nye doktorgrad, uden at bemærke at de to døde nu pludselig var spillevende. De stolte familiemedlemmer hilste endda på rektoren.

- Jeg hilste på dem begge, men jeg var ikke klar over at de var døde, siger professor Elisabeth Bock til Politiken.

http://www.bt.dk/danmark/gik-til-fest-med-fup-forskerens-doede-soester-og-mor

På et tidspunkt blev Milena Penkowa anklaget i byretten
men i retten brugte Milena Penkowa sin mors kræftsygdom som forklaring på, hvorfor sagen opstod i 2007.

Ifølge Milena Penkowas forklaring i vidneskranken, der bliver bekræftet af to vidner, der var til stede i retten og dommerens referat fra sagen, som B.T. er i besiddelse af, så var hun fra 1. januar til 31. december 2007 stort set ikke til stede på universitetet.

Årsagen var, at hendes mor havde kræft, og sygdommen udviklede sig kaotisk. Så i hele 2007 sad hun ved siden af sin mor ved strålekanonen, mens hun var mere afdelingsleder af navn end af gavn.

Københavns Universitet fortæller til B.T., at Milena Penkowa næsten var på arbejde hver dag i 2007. Og moderen Pirinka Lyager, der lever i bedste velgående i Kalundborg, fortæller til B.T., at hun slet ikke fik strålebehandling i 2007.

http://www.bt.dk/danmark/penkowa-loej-om-sin-mors-kraeft-i-retten


Penkowa indstillede sig selv til at blive eliteforsker ved ansøgning til videnskabsministeriet:
=================================================


Den svindelanklagede hjerneforsker, Milena Penkowa, sørgende selv for anbefalingen fra sit eget Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (KU), da hun i 2009 modtog den prestigefyldte EliteForsk-pris på 1,1 millioner kroner.
http://borsen.dk/nyheder/karriere/artikel/1/201968/penkowa_indstillede_sig_selv_til_pris.html
Københavns Universitet fortryder nu, at det indstillede den omstridte hjerneforsker Milena Penkowa til den store eliteforskerpris i 2009
http://politiken.dk/videnskab/ECE1192479/universitet-vi-fortryder-vi-gav-penkowa-eliteforskerprisen/


Penkowa og tidligere "forskningsminister" Helge Sander.
==========================================

Det kræver en samlet venstrefløj, efter at B.T. i går kunne fortælle, at Helge Sander har givet gode råd til professor og hjerneforsker Milena Penkowa, som han som minister har tildelt 1,1 million kroner i form af den såkaldte EliteForsk-pris i 2009.
I denne uge blev Milena Penkowa politianmeldt for at have forfalsket dokumenter og opdigte rotteforsøg - hun har tidligere måttet betale en kvart million kroner tilbage, fordi hun brugte forskerpenge fra en fond på tøj, rejser og dyre middage.
Da Milena Penkowa fik forskerprisen af Sander var hun allerede to gange blevet undersøgt for at fuske med sin forskning.

- Sander har et stort forklaringsproblem. Man kan jo ikke sidde og udnævne sine gode venner til elitepriser, og da slet ikke hvis han samtidig er vidende om, at der var sager på vej på grund af mistanke om fusk med hendes forskning, siger SFs Jonas Dahl.

http://www.bt.dk/politik/sander-skal-undersoeges-i-sagen-om-penkowa

Tidligere videnskabsminister, Helge Sander (V), delte personfølsomme oplysninger med en person uden for ministeriet.
Professor Claus Haagen Jensen kritiserer Helge Sander handlemåde.
- Han bryder jo sin tavshedspligt, hvis han viser dokumenter med personoplysninger til folk uden for ministeriet. Derudover er det da helt galt, hvis en forsker får særbehandling, fordi hun er charmerende og køn,« siger forvaltningsretseksperten.
http://gonews.dk.msn.com/politik/artikel.aspx?cp-documentid=156167058

Den tidligere videnskabsminister lægger ikke skjul på, at Milena Penkowa er en god ven af Sanderfamilien i Herning. Som uddannet læge hjalp Penkowa,
da der opstod sygdom i familien, hvilket Helge Sander sent vil glemme.
Penkowa har flere gange været på ferie privat hos Sander i Herning.
Men i disse dage er der et andet billede fra Helge Sanders 60-års fødselsdag, der har større interesse: Hvis man kigger nøje efter på fotografiet fra august sidste år, vil man bag Venstres tidligere videnskabsminister og Københavns Universitets rektor, Ralf Hemmingsen, kunne ane en yngre kvinde, der er beskæftiget med at åbne en af fødselarens konvolutter. Det er Milena Penkowa.
http://politiken.dk/videnskab/ECE1192019/helge-sander--jeg-skylder--penkowa-tak/

Af akterne fremgår det, at Helge Sander to gange telefonisk kontaktede Penkowas chef, dekan Ulla Wever for at gøre det klart, at han fandt suspensionen af Penkowa urimelig og uholdbar - da de to universitetsfolk havde i sinde at ændre suspensionen, truede Helge Sander med at tage sagen op med videnskabsministeren og justitsministeren.
Af et telefonnotat, udarbejdet af Ulla Wewer, dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Faktuelt på Københavns Universitet, fremgår det, at Helge Sander den 17. juni 2010 - efter han var stoppet som minister - ringede til Wewer og sagde, at han synes “det var mystisk” at Penkowa var suspenderet, at han “ikke forstod”, det var sket, og det ville gøre det sværere for Penkowa at forske, og at det kunne “blive svært for hende at komme tilbage.”
http://www.bt.dk/politik/sander-truede-universitet-i-penkowa-sag

»Justitsministeriet kan oplyse, at Helge Sander i sommeren 2010 kontaktede justitsministeren vedrørende en henvendelse fra Milena Penkowa til ministeriet. Helge Sanders henvendelse gik ud på at understrege vigtigheden af et hurtigt svar fra ministeriet på Milena Penkowas henvendelse«, oplyser rådgiver Troels Krog fra Justitsministeriet, til bt.dk.
http://politiken.dk/videnskab/ECE1206729/sander-pressede-justitsminister-i-penkowa-sag/

Penkowa og ministersekretær i ''forskningsministeriet'':
========================================

Allerede i forbindelse med Penkowas suspension i foråret 2010, blev ministeriet kontaktet i sagen af Københavns Universitet.
Kort efter indledte Milena Penkowa en affære med en embedsmand i ministeriet, der har et job, hvor han er med til at rådgive ministerien og håndtere de sager, hun behandler.
B.T. har talt med den pågældende embedsmand, der bekræfter, at han havde en affære med Milena Penkowa i sommeren 2010.
http://www.bt.dk/krimi/penkowa-havde-affaere-med-central-embedsmand

Penkowa skriver bog om psykopater sammen med kollega:
============================================

http://e-pages.dk/politiken/46434/4

Minister afviser undersøgelse af Penkowa sag:
==================================


Ifølge videnskabsministeren skal Københavns Universitet selv undersøge sagen om den politianmeldte Penkowa. Københavns Universitet og tidligere videnskabsminister Helge Sander (V) slipper i første omgang for en uvildig undersøgelse af forløbet omkring den omstridte hjerneforsker Milena Penkowa.

http://dagbladetringskjern.dk/politik/minister-afviser-uvildigt-penkowa-tjek
http://www.jv.dk/artikel/1062814:Indland--Minister-afviser-uvildigt-Penkowa-tjek

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) afviste på torsdagens samråd i Folketingets Videnskabsudvalg med opbakning fra Dansk Folkeparti at kræve en uvildig undersøgelse af Københavns Universitet i sagen om hjerneforskeren Milena Penkowa. Dermed skal KU i første omgang undersøge sig selv. Videnskabsministeren mente, at det var for tidligt i forløbet at komme med et sådant krav
http://nyheder.ku.dk/alle_presseklip/2011/2011.2/11.februar/

»Jeg ser meget frem til at modtage redegørelsen i slutning af marts, så vi kan komme til bunds i sagen«.
http://politiken.dk/videnskab/ECE1192346/minister-kraever-rektors-rolle-i-penkowa-sagen-undersoegt/

I redegørelsen til ministeren beskriver universitetet den køreplan, der er lagt for det videre arbejde med at udrede Penkowa-sagen.
Der opremses 11 konkrete punkter. Et af dem vedrører tildelingen af den store og prestigiøse pris på 1,1 millioner kroner til Milena Penkowa, som i sidste uge blev politianmeldt under mistanke for dokumentfalsk under sin forskning.
http://politiken.dk/videnskab/ECE1192479/universitet-vi-fortryder-vi-gav-penkowa-eliteforskerprisen/


58 fremtrædende forskere kræver en uvildig undersøgelse af hele forløbet.
===============================================
Indtil nu har Milena Penkowa valgt at forholde sig tavs i forhold til de anklager, der første gang blev rejst i Weekendavisen. Men med udsigt til, at det kan tage flere år, før Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har undersøgt anklagerne, vælger Penkowa nu at stå frem:

»Det har mildest taget været svært at skulle lytte til så uhyrlige og usande påstande. Men fordi andre kaster med mudder og bryder deres tavshedspligt i en personalesag, behøver jeg ikke også gøre det«, forklarer Milena Penkowa, der holder til i en lejlighed på Vesterbro.

»Jeg kan ikke sige, hvad der foregår inde i deres hoveder. Det må man spørge dem om. Men hvis det er jalousi og misundelse, så er det meget trist. Alle kan komme og sige, at man har en mistanke til nogen«.

http://politiken.dk/videnskab/article1166037.ece

»Når jeg har sagt op, er det for ikke at stå i vejen for universitetet. Men det piner mig, at det går ud over patienterne. Min mission er at gøre noget for mennesker og en forskel, der ændrer på balancen mellem liv og død. Der er ikke noget bedre sted at begynde end i hjernen«.

De 58 forskere: Universitetets troværdighed som samarbejdspartner og videnskabelige integritet står på spil.
http://politiken.dk/debat/ledere/ECE1174717/ku-maa-til-bunds-i-sag-om-forskersvindel/

Videnskaben - og dermed udviklingen - bygger i sin natur på sanddruhed. Forskernes søgen efter sandheden er selve fundamentet for udøvelsen af videnskab, og bliver sandheden misbrugt, falder videnskaben fra hinanden. Derfor er blot en enkelt yngre forskers eventuelle snyd og bedrag ikke kun en sag for hende selv og dem, hun måtte have bedraget, men for hele samfundet. Falske dokumenter, løgne og bedragerier kan det være umuligt at gardere sig imod. Den rigtige prøve står og falder med samfundets reaktioner herpå.
http://www.weekendavisen.dk/smarticle/view/1

Magtfuldkommenhed:
Jens Christian Jensenius, professor, dr.med., Finsens Allé 28, Odense
Penkowa fik en undskyldning fra universitetet. I sidste uge kunne Weekendavisen rapportere om svindel med hensyn til rotteforsøgene, og man må spørge, om fusk rutinemæssigt har indgået i hendes forskning?
Magtfuldkommenheden hos rektor og bestyrelsesformand stikker et chokerende hoved frem i Penkowa-sagen. Mens man burde tage imod kritik med kyshånd, bliver kritiske røster søgt rammet i jorden. I udlandet taler man om beskyttelse af ”whistleblowers” - de, som rejser alarmen. Sådan beskyttelse skal man selvsagt have, men, som Pernille Koch skriver, må hele styrelsessystemet laves om, hvis man skal gøre sig håb om at undgå en ny Ralf Hemmingsen-sag.

Københavns Universitet er nu kommet så stærkt i tvivl, at et uvildigt panel af internationale eksperter skal granske de knap 100 videnskabelige artikler, som Milena Penkowa enten er hoved- eller medforfatter til. Det skriver Ekstra Bladet lørdag.
http://gonews.dk.msn.com/indland/artikel.aspx?cp-documentid=156252977

Og så blev det til 260 forskere ....
Rektor Ralf Hemmingsen og bestyrelsen for Københavns Universitet modtager mandag en erklæring med underskrifter fra 260 forskere, som kræver en uvildig undersøgelse af sagen om den politianmeldte hjerneforsker Milena Penkowa. Det skriver Politiken lørdag.

- Det er meget vigtigt for universitetets renomme og dansk forskning, at man ikke fejer noget ind under gulvtæppet, siger en af initiativtagerne, professor dr.med. Niels E. Skakkebæk fra afdeling for vækst og reproduktion på Rigshospitalet.

Han er en blandt mange prominente forskere, der har skrevet under på erklæringen.
http://www.bt.dk/danmark/260-forskere-kraever-penkowa-undersoegelse

begynder det hele at minde om Stein Bagger sagen?

Libyan revolution - February 2011 - Youtube links. The road to a better Libya ?

Background:
============

Libya has been ruled from 1969 to the present by Muammar al-Gaddafi, who rose to power in a military coup. In February 2011 mass protests and demonstrations broke out across Libya against Gaddafi's government.
By 23 February 2011, the Libyan opposition was reported to be in control of several coastal towns and cities in eastern and central Libya,[7][8][9] with other sources stating that the Gaddafi government only retained control of a few parts of Tripoli and the southern desert town of Sabha.
http://en.wikipedia.org/wiki/Libya

From 1972, when Gaddafi relinquished the title of prime minister, he has been accorded the honorific ''Brotherly Leader and Guide of the First of September Revolution of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya'' in government statements and the official press.

Gaddafi's Revolutionary committees resemble similar systems in socialist countries and reportedly 10 to 20 percent of Libyans work in surveillance for these committees, a proportion of informants on par with Saddam Hussein's Iraq or Kim Jong Il's North Korea.....

Gaddafi ''highlights'':
-----------------------------


In 1972 Gaddafi tried to get the People's Republic of China to sell him a nuclear bomb.
He then tried to get a bomb from Pakistan, but Pakistan severed its ties before it succeeded to build a bomb.

Gaddafi was a close supporter of Ugandan President Idi Amin. In gratitude, Amin even married Gaddafi's daughter while in Libya, but she then divorced Amin.

Reportedly, Gaddafi was a major financier of the "Black September Movement" which perpetrated the Munich massacre at the 1972 Summer Olympics.

For most of the 1990s, Libya was under economic and diplomatic sanctions as a result of Gaddafi's refusal to allow the extradition to the United States or Britain of two Libyans accused of planting a bomb on Pan Am Flight 103, which came down on Lockerbie, Scotland.

Scared by the american led invasion of Iraq Gaddafi tried to restore relations
to the west. Abandoning the weapons of mass destructions program,,,
On 15 May 2006, the US State Department announced that it would restore full diplomatic relations with Libya, once Gaddafi declared he was abandoning Libya's weapons of mass destruction program.

In March 2004, British PM Tony Blair became one of the first Western leaders in decades to visit Libya and publicly meet Gaddafi. Blair praised Gaddafi's recent acts, and stated that he hoped
Libya could now be a strong ally in the international War on Terrorism.

The all of sudden western leaders liked Gaddafi again:
source: http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_al-Gaddafi

Western leaders and Gaddafi - after 2003, when they ''forgave'' his attrocities and terrorist acts at home and abroad ....
===========================================

Gaddafi - Berlusconi:
http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1192117/Colonel-Gaddafis-Mr-Berlusconi--Silvio-taken-Libyan-leaders-honour-guard.html

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1359014/Gaddafis-Libyan-massacre-shame-Tony-Blair.html
and
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1693121,00.html

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/368124.stm
Mandela welcomes 'brother leader' Gaddafi

http://www.thefirstpost.co.uk/hugo-chavez/
Chaves and Gaddafi.

http://blog.foreignpolicy.com/posts/2009/07/09/obama_gives_libyas_gaddafi_two_shakes
Obama and Gaddafi: Here's one for the family photo album: U.S. President Barack Obama shakes hands at the G-8 summit with a visiting Muammar al-Qaddafi on Thursday. The Libyan leader, who in 2003 agreed to abandon his country's weapons of mass destruction, has attempted to improve his relationship with the United States after decades of mistrust. The Obama encounter just might be the reward Qaddafi's been looking for.

http://palestinianpundit.blogspot.com/

Still, little changed in Libya, where his horror regime just continued.
But then came the peoples revolution of february 2011:
==================================================

Which also exposed the R E A L I T Y of the GADDAFI RULE:

http://www.youtube.com/watch?v=FwWFjYI3cY0
Green square Tripoli, Libya.

http://www.youtube.com/watch?v=cqUHTsJBVqE
Boy shot dead

http://www.youtube.com/watch?v=9GEeWlPel-o&oref=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fresults%3Fsearch_query%3Dlibya%2B2011%2Bmercenaries%26aq%3Df&has_verified=1&oref=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fverify_age%3Fnext_url%3Dhttp%253A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%253Fv%253D9GEeWlPel-o%2526oref%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fresults%25253Fsearch_query%25253Dlibya%25252B2011%25252Bmercenaries%252526aq%25253Df%2526has_verified%253D1

Mercenary shot dead in Beghazi, you must login to watch.

http://www.youtube.com/watch?v=yo9y7Crb7bU&feature=related
Live ammo fires directly into protestors

http://www.youtube.com/watch?v=6ta1aN2t__A&feature=related
Libyan boy killed by Gaddadi loyalists...

http://www.youtube.com/watch?v=BlL9wJJ5Dy4
Protester shot dead, protesters furious.

http://www.youtube.com/watch?v=yVV3CHow6Ng&skipcontrinter=1

http://www.youtube.com/watch?v=6t_P5J_8p0Q&feature=related&skipcontrinter=1

http://www.youtube.com/watch?v=yB5UE4Jg32s

http://www.youtube.com/watch?v=I28DjUlvZL4
Gunshots in the night Tripoli.

http://www.youtube.com/watch?v=dNws92jqjlQ
Mercenaries firing at Libyans

http://www.youtube.com/watch?v=SQ3CoZ_eCmU
Tripoli hospital

http://www.youtube.com/watch?v=yOxxiqgF9qc
People vs. the evil dictator and his mercenaries

http://www.youtube.com/watch?v=ithQN3F5Epo&feature=related
Revolutionary video:

http://www.youtube.com/watch?v=ecL-ZcNLPAQ
Qaddafi & his sons hiring foreign mercenaries to kill their people cuz the Libyan police standing with the people.

http://www.youtube.com/watch?v=xPZWfrjxNs8
Chaos in Tripoli 23 feb

http://www.youtube.com/watch?v=LVx6Rx7x7Po
Helicopter gunships kill protestors. Dead man carried away.

http://www.youtube.com/watch?v=OfC7_UKY3pY
running from police

http://www.youtube.com/watch?v=FGap4OgiPb8&feature=related
mercenaries

http://www.youtube.com/watch?v=yVV3CHow6Ng&skipcontrinter=1
dead protestors


http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23926320-libya-is-descending-into-hell-tripoli-airport-is-absolute-chaos.do
Jan McKeogh, 63, from Christchurch, New Zealand, said she had heard of "absolute atrocities" being committed that were too upsetting to describe. Ms
McKeogh, a teacher at an international school in Tripoli, has suffered massive distress as she tried to contact her family after the devastating Christchurch earthquake as well as escape from Libya. She said: "Monday night was the turning point for us.
'Libya is descending into hell... Tripoli airport is absolute chaos'
http://www.youtube.com/watch?v=YD1i94WT9FQ
Confusion at Tripoli airport

http://www.ndtv.com/video/player/news/amateur-video-captures-chaos-at-tripoli-airport/191927
Amateur video captures chaos at Tripoli airport

http://www.guardian.co.uk/world/video/2011/feb/24/tripoli-violence-protesters-libya-video
Tripoli braced for violence as protesters fight for free Libya - video

http://www.youtube.com/watch?v=KWdWUu3GLqE
Heavy Gunfire and Fighting (Tripoli, Libya - 2011)

http://video.foxnews.com/v/4550782/libyan-leader-vows-to-go-down-fighting/
Libyan Leader Vows to Go Down Fighting
Mercenaries hired out of Ghana for 30.000 dollars, strike back against protestors..
http://leaksource.wordpress.com/2011/02/19/libya-hires-mercenaries-protesters-fight-back/
http://www.youtube.com/watch?v=zUb-Akdlxw4
brave Libyans fighting against the police.

Time to leave:
http://www.economist.com/blogs/newsbook/2011/02/libyas_uprising